Lepení velkoformátových obkladů

Popis

Designové prvky podlahy a stěn interiéru a exteriéru jsou často vytvářeny pomocí velkých formátů keramických obkladů. Rozměry těchto desek výrazně přesahují donedávna dominantní velikost 30 x 30 cm obkladových prvků. Lepení desek
60 x 120 cm dnes již není výjimkou.

Příčiny

Téměř vždy se jedná o slinutou hutnou keramiku s nízkou nasákavostí v různém barevném provedení.

Řešení

Pro úspěšnost pokládky je nezbytné zhodnotit stav a vlastnosti podkladu, především jeho soudržnost, umístnění v tepelném namáhání, dilatace a požadavky na provedení spár. Také konečné užití nalepeného obkladu by mělo být známo a v tomto posouzení zohledněno. Působení tepelného namáhání na desku a na podkladní materiál může být rozdílné a při použití kvalitativně nižších tříd lepidel může dojít k poruchám nalepených prvků. Vždy je nutné tento typ desek lepit celoplošně pouze flexibilním elastickým lepidlem FLEXKLEBER (případně při použití přírodního nebo umělého kamene FLEXKLEBEREM WEISS). Také pro spárování je nezbytné použít speciální spárovací hmotu FLEXFUGE SCHNELL. Pro dokonalou ochranu těchto prvků, především na podlaze v exteriéru, je vhodné provést impregnaci povrchu pomocí Knauf BALKON- UND TERRASSEN-IMPRÄGNIERUNG.

Tipy a rady

  • Lepidlo FLEXKLEBER nanášejte na podklad nejprve celoplošně hladkou nezubovou stranou hladítka. Nátah se provádí tlakem na podklad ve vrstvě 1 mm, tak aby bylo lepidlo maximálně spojeno s podkladem. Na takto vytvořený nátah se ihned natahuje potřebná tloušťka lepidla, které se pročeše hladítkem se zubem.
  • Lepidlo FLEXKLEBER hladítkem se zubem 6 – 8 mm na stěny a 8 – 10 mm na podlahy. Dbejte na to, aby vrstva zaschlého lepidla byla u stěn 3 – 4 mm a u podlah 6 – 8 mm. Velkoformátové prvky v rozměru větším než 30 x 30 cm lepte vždy systémem floating-buttering, lepidlo nanášejte na podklad a tence i na lepený prvek.
  • Spára je velmi důležitá u větších formátů. Přenáší napětí které je způsobeno tepelnou roztažností různých materiálů. Uvědomte si, že tepelná roztažnost 1 mm způsobí na dvou metrech vyboulení o výšce 10 mm. Proto by měly být velkoformáty spárovány se spárou větší než 3 mm.

Máte více problémů najednou a potřebujete řešení?

Stáhnout kompletního PDF průvodce

Máte rádi slevy? Zajímají Vás zvýhodněné produkty KNAUF?

Prohlédnout zajímavé akce našich partnerů