Lepení obkladu a dlažby - exteriér / interiér

Popis

Výběr lepicí hmoty je tím základním co musíme učinit, abychom se vyvarovali problémům při lepení dlažby a podkladu a zajistili dlouhodobou a plnou funkčnost provedeného díla.

Příčiny

Některá lepidla, i když jsou prodávána jako mrazuvzdorná, jsou vhodná pouze pro interiér nebo krytý exteriér s vyloučením hydrotermického namáhání (střídání zatížení vlhkostí a změnami teplot). Navíc jsou vhodná pouze pro savou keramiku (např. bělnina) a není možné je použít např. na slinutou dlažbu.

Řešení

Pro lepení v exteriéru používejte pouze lepidlo FLEXKLEBER nebo FLEXKLEBER WEISS, které splňuje všechny potřebné parametry pro toto zatížení. Lepidlo FLIESENKLEBER N je vhodné pro lepení bělniny a tudíž je vhodné pro interiérové obkládání.
Jakýkoli obklad vždy lepte celoplošně do předem nataženého lepivého lože. Nelepte terčovitě, tzv. na buchty. Pod obklad by se mohla dostat vlhkost a voda, která by při mrazu obklad odtrhla.

Tipy a rady

  • Cementová lepidla na obklady jsou lepidla pro tenkovrstvé lepení. Nanášejte je hladítkem se zubem 6 – 8 mm na stěny a 8 – 10 mm na podlahy. Dbejte na to, aby vrstva zaschlého lepidla byla u stěn 3 – 4 mm a u podlah 6 – 8 mm.
  • Spára je velmi důležitá u větších formátů. Přenáší napětí které je způsobeno tepelnou roztažností různých materiálů. Uvědomte si, že tepelná roztažnost 1 mm způsobí na dvou metrech vyboulení o výšce 10 mm.
  • Pro lepení v exteriéru nepoužívejte jiné než opravdu flexibilní elastické lepidlo. Tzn. pouze FLEXKLEBER. Lepte vždy systémem floating-buttering, lepidlo nanášejte na podklad a tence i na lepený prvek.

Máte více problémů najednou a potřebujete řešení?

Stáhnout kompletního PDF průvodce

Máte rádi slevy? Zajímají Vás zvýhodněné produkty KNAUF?

Prohlédnout zajímavé akce našich partnerů

Domů Pracovní postupy Lepení & spárování Lepení obkladu a dlažby - exteriér / interiér