Odstraňování plísně a řas (plesnivé rohy)

Popis

Zase ta černá plíseň v rozích a okolo oken. Vždyť větráme. Nemohou z toho mít děti nějakou alergii. Za vysoušeče, kapsle a odvlhčovače už jsme utratili takové peníze…

Příčiny

Na konstrukcích, kde se povrchová teplota pohybuje pod hranicí 16 °C, se sráží a kondenzuje voda. V těchto místech se pak na disperzních interiérových nátěrech vytváří živná půda pro růst této černé plísně a při dlouhodobějším vlivu i zelených řas. Vždy je to spojeno s nesprávně provedeným zateplením a systému výměny vzduchu.

Řešení

Tato plíseň nemá v interiéru rozhodně co dělat. Vliv spór, které tyto mikroorganismy vytvářejí, zcela jistě není v souladu se zdravým bydlením a s chtěnou estetikou interiéru. Důkladné odstranění provedeme nástřikem SCHIMMELVERNICHTER, který necháme několik minut působit. Aplikace je snadná, protože přípravek má aplikační rozprašovač. Likvidační účinek je téměř okamžitý, černá plíseň začne mizet. Následně očištěná místa natřeme štětcem přípravkem MOOS und ALGENFREI a opět necháme působit.  Tímto způsobem očištěné plochy umyjeme a vysušíme. Vždy dbejte na použití ochranných pomůcek a okolní plochy a materiály důkladně zakryjte, zamezte přístupu dětí k těmto prostředkům.

Tipy a rady

  • Tvorba těchto plísní je vždy spojena s nesprávným výpočtem nebo aplikací zateplovacího systému. Zateplení obálky objektu vždy svěřte odborné projekční kanceláři, která dokáže posoudit jednotlivé tepelněizolační vlastnosti materiálů, jejich difúzní schopnosti a správně spočítat potřebný součinitel prostupu tepla celého souvrství včetně oken. To samé pak platí o výběru odborné firmy schopné provádět tato systémy.
  • Pro možné zlepšení situace vyzkoušejte tepelně izolační stěrku stěrka na bázi termo-keramického plniva a přísad proti plísním pro vnitřní omítky a sádrokarton Knauf IZOLKITT.
  • Odstraňovač mechu a řas MOOS und ALGENFREI je možné použít i v exteriéru, zejména na plesnivé disperzní pastózní omítky zateplovacích systémů, na opěrné zdivo, náhrobky, chodníky, pískovce, terasy, gabiony a pod.

Máte více problémů najednou a potřebujete řešení?

Stáhnout kompletního PDF průvodce

Máte rádi slevy? Zajímají Vás zvýhodněné produkty KNAUF?

Prohlédnout zajímavé akce našich partnerů