INTERIÉR - Celoplošná vyrovnávka podlahy pro velké nerovnosti 2 - 25 mm

Popis

Při rekonstrukcích a po odstranění starých vrstev koberců, PVC, vlysů, parket nebo dlažby zjistíme, že nerovnosti jsou výrazně vyšší než jeden centimetr.

Příčiny

Jak ale vyrovnat tyto výrazně nerovné podklady, když novou mazaninovou podlahu udělat vzhledem k aplikačním výškám nemůžeme a vyrovnávka standardních cementových stěrek končí na 10 mm?

Řešení

Podlahu zbavte všech zbytků staré dlažby a dříve aplikovaných hmot. Podklad zameťte a vysajte. Podlahu napusťte penetračním nátěrem BP UNIGRUND v ředění 1 díl penetrace : 4 dílům vody a nechte min. 12 hodin schnout. Druhý den penetrační nátěr zopakujte v ředění 1 díl penetrace BP UNIGRUND : 2 dílům vody. Penetrační nátěr nechte vsáknout a naneste v potřebné vrstvě sádrovou nivelační stěrku BP 4. Sádrovou nivelační stěrku je vhodné provádět v tloušťkách od 2 do 25 mm, lokálně snese i nerovnost 30 mm. Stěrku je nutné míchadlem rozmíchat do hladké konzistence bez hrudek. Stěrku roztáhněte po podlaze nerezovým hladítkem a povrch křížově projeďte válečkem s trny (ježkem). Podlahu nechte vyschnout. Před aplikací cementových lepidel ji natřete vhodnou penetrací.

Tipy a rady

  • Sádrová nivelační stěrka BP 4 je vhodná do prostor ložnic, pokojů, kanceláří a všude tam, kde nebude docházet k průniku vzlínající ani průsakové vody. Tam, kde by to hrozilo, je nutné podklad a provedenou podlahu opatřit tekutou hydroizolací.
  •  Vyhlazené betony a hladké nesavé plochy opatřete penetračním nátěrem SPEZIALHAFTGRUND, s obsahem vysoce adhezního plniva, které zajistí dokonalé spojení podkladu a vysprávkové mazaniny.
  • Před aplikací cementového lepidla podlahu opatřete penetračním nátěrem SPEZIALHAFTGRUND, který zajistí vytvoření pevné adhezní mezivrstvy mezi sádrovou stěrkou a čerstvým cementovým lepidlem.
  • Vydatnost sádrové nivelační stěrky je oproti cementové stěrce vyšší. Proto i případná potřeba vyrovnání větších nerovností bude ekonomicky výhodnější.

Máte více problémů najednou a potřebujete řešení?

Stáhnout kompletního PDF průvodce

Máte rádi slevy? Zajímají Vás zvýhodněné produkty KNAUF?

Prohlédnout zajímavé akce našich partnerů

Domů Pracovní postupy Opravy & renovace Interiér - Celoplošná vyrovnávka INTERIÉR - Celoplošná vyrovnávka podlahy pro velké nerovnosti 2 - 25 mm