EXTERIÉR - Vyrovnání a opravy děr podlahy v garážích

Popis

Podlaha v garáži, ve sklepě nebo podlaha zahradního altánku není vždy úplně perfektní, jak bychom si asi představovali. Drobné výmoly, nerovnosti, poškození nepůsobí zrovna pěkně.

Příčiny

Mechanická odolnost povrchově neupravené betonové mazaniny po čase a zvýšeném provozu již vzala za své. Mnohdy zaparkujeme mokré nebo zasněžené auto a podlahu necháme, ať si s tím nějak poradí. Jenže to jí nepomůže.

Řešení

Před opravou zjistěte soudržnost savost podlahy a označte si všechny mastné plochy. Nesoudržná a mastná místa odstraňte nejlépe drátěným kartáčem až na dostatečně pevný a savý podklad. Podklad vysajte a napusťte penetračním nátěrem BP UNIGRUND v ředění 1 díl penetrace : 4 dílům vody a nechte min. 12 hodin schnout. Druhý den penetrační nátěr zopakujte v ředění 1 díl penetrace BP UNIGRUND : 2 dílům vody. Penetrační nátěr nechte vsáknout a naneste cementovou nivelační stěrku BP 3 pro celoplošnou vyrovnávku podlahy v potřebné tloušťce. Rozmíchání stěrky je stejně důležité jako příprava podkladu. Rozmíchání stěrky nesmíte ulít (raději méně než více záměsové vody) a musíte ji míchadlem rozmíchat do hladké konzistence bez hrudek. Stěrku roztáhněte po podlaze nerezovým hladítkem a povrch křížově projeďte válečkem s trny (ježkem). Celoplošnou vyrovnávku pomocí nivelační stěrky BP 3 je možné provádět pouze v jedné vrstvě v tloušťce 2 – 10 mm.

Tipy a rady

  • Nepodceňujte přípravu podkladu, penetrační nátěr je nutné na staré savé betony provést ve dvou krocích v doporučeném ředění. Vyhlazené betony a hladké nesavé plochy opatřete penetračním nátěrem SPEZIALHAFTGRUND, s obsahem vysoce adhezního plniva, které zajistí dokonalé spojení podkladu a vysprávkové mazaniny.
  • V případě potřeby vytvoření pohledové vrstvy je možné celoplošně povrch opatřit penetrací BP UNIGRUND a podlahu vyrovnat do nivelity stěrkou BP 3.
  •  Mastná místa důkladně odstraňte, v případě potřeby naneste přípravek Knauf Öll und Fettentferner.
  • Tento postup je možné provádět i u zastřešených exteriérových ploch (altány, zastřešené zahradní sezení), povrch v exteriéru je vždy vhodné ochránit položením dlažby.

Máte více problémů najednou a potřebujete řešení?

Stáhnout kompletního PDF průvodce

Máte rádi slevy? Zajímají Vás zvýhodněné produkty KNAUF?

Prohlédnout zajímavé akce našich partnerů

Domů Pracovní postupy Opravy & renovace Exteriér - Vyrovnání a opravy děr EXTERIÉR - Vyrovnání a opravy děr podlahy v garážích