INTERIÉR - Lokální opravy děr a nerovností v podlaze

Popis

Skladba podlahy určuje výraznou mírou kvalitu bydlení. Chodíme po ní rádi, protože dobrá podlaha je předpokladem pohodlí při chůzi a příjemného klimatu bydlení. Proto nesnese žádné kompromisy. Nerovnosti a díry už vůbec ne!

Příčiny

Mnohdy se jedná o staré podlahy, které už mají svojí životnost místy za sebou, případně jsme prováděli takové zásahy do podlahového potěru, které nás nutí ho dodatečně vyspravit a vyrovnat.

Řešení

Zjistěte, zda podkladní potěrová vrstva je dostatečně nosná a izolovaná proti vzlínající zemní vlhkosti. Všechny nesoudržné části odstraňte, podlahu zameťte a vysajte vysavačem. Velké prohlubně a díry natřete HLOUBKOVOU PENETRACÍ a při vysoké savosti podkladu důkladně navlhčete a naneste RYCHLETUHNOUCÍ BETON BN 30. Povrch betonu vyhlaďte do roviny s okolním potěrem a překryjte geotextilií a pokropte vodou, aby nedošlo k rychlému vyschnutí vyspravované plochy. Doba tuhnutí betonu je cca do 30 minut a pochozí je do 3 hodin. Ideální tloušťka vysprávky pomocí RYCHLETUHNOUCÍHO BETONU BN 30 je od 30 mm.

Tipy a rady

  • RYCHLETUHNOUCÍ BETON BN 30 je vysoce pevný a odolný agresivnímu prostředí, takže jeho použití je širokopásmové např. pro podlahy garáží, betonáže teras, fixace ocelových bezpečnostních zárubní, rychlá betonáž sloupků plotu, vyplňování a zalévání kanálových vpustí a jímek.
  • V případě potřeby vytvoření pohledové vrstvy je možné celoplošně povrch opatřit penetrací BP UNIGRUND a podlahu vyrovnat do nivelity stěrkou BP 3.
  • Podklad vždy opatřete penetračním nátěrem, vysoce savé mazaniny vždy důkladně navlhčete vodou. Zabráníte tak rychlému „shoření“ betonu a následnému odtržení od podkladu. Naopak hladké nesavé plochy opatřete penetračním nátěrem SPEZIALHAFTGRUND, s obsahem vysoce adhezního plniva, které zajistí dokonalé spojení podkladu a vysprávkové mazaniny.

Máte více problémů najednou a potřebujete řešení?

Stáhnout kompletního PDF průvodce

Máte rádi slevy? Zajímají Vás zvýhodněné produkty KNAUF?

Prohlédnout zajímavé akce našich partnerů

Domů Pracovní postupy Opravy & renovace Interiér - Lokální opravy děr INTERIÉR - Lokální opravy děr a nerovností v podlaze