Oprava betonové zídky

Popis

Zdivo na pozemku může být z nejrůznějších materiálů. Týká se to nejen vlastního domu, ale i různých opěrných zdí, podezdívek pod plotem okolo pozemku apod. Mnohdy je však tvořeno pouze vylitým betonem do ne úplně pěkně vytvořeného bednícího šalování.

Příčiny

Nerovnosti, zvlnění, díry a kaverny, které vznikly při rychlé přípravě nebo nekoordinovaných stavebních činnostech. Většinou se jedná o hladký bedněný beton, na kterém navíc vůbec nic nedrží…

Řešení

Zkontrolujte savost a soudržnost betonu. Nesmí být mastný a nesoudržný. Očistěte ho nejlépe drátěným, kartáčem na pevnou část včetně obnažených železných výztuh, roxorů a armování. Následně podklad natřete důkladně štětcem  minerální ochranou výztuže a adhezním můstkem v jednom TS 110. Ihned na čerstvě štětcem celoplošně natřený adhezní můstek TS 110 naneste v potřebné (vrstvě 10 – 50 mm) minerální reprofilační maltu TS 210 vyhlaďte nerez hladítkem do roviny a nechte ztvrdnout. Pro vytvoření dokonalé povrchové roviny a vzhledu natáhněte minerální finální stěrku TS 310 na podkladní reprofilační maltu opatřenou opět čerstvě naneseným adhezním můstkem TS 110. TS 310 v tloušťce 2 – 5 mm je možno povrchově vyhladit hladítkem nebo rozfilcovat do hladkého jemného filmu.

Tipy a rady

  • Vždy postupujte v tomto pořadí čerstvě nanesená TS 110 + TS 210 (nechat vytvrdnout) + čerstvě nanesená TS 110 + TS 310.
  • Nepoužívejte na betonové soklové zídky levná cementová obkladová lepidla. Nebudou tam držet, mrazové cykly a vlhkost je v průběhu několika zim zničí.
  • Tímto způsobem lze opravit i odseknuté schodnice u betonových schodišť, případně nerovnosti, které se v průběhu let vytvořily.
  • Ulpělé cementové nečistoty na nářadí lze snadno odstranit přípravkem STEINREINIGER.

Máte více problémů najednou a potřebujete řešení?

Stáhnout kompletního PDF průvodce

Máte rádi slevy? Zajímají Vás zvýhodněné produkty KNAUF?

Prohlédnout zajímavé akce našich partnerů

Domů Pracovní postupy Opravy & renovace Oprava betonové zídky