EXTERIÉR - Popraskaná omítka, trhliny v omítce a nerovnosti

Popis

Venkovní omítka bez trhlin neexistuje. Jedná se téměř vždy o nějaké souvrství materiálů, které byly aplikovány za různých teplotních a vlhkostních podmínek a také montážních časů, případně se jedná o staré a již vyžilé omítky a vrstvy.

Příčiny

Venkovní omítky jsou zatíženy výrazně více než omítky vnitřní. Zejména teplotní výkyvy, vlhkostní působení a mrazové cykly mají na fasádní konstrukce rozhodující vliv. Z těchto důvodů vznikají nejčastěji exteriérové trhlyny různých tlouštěk a tvarů.

Řešení

Na jejich opravu musí být v exteriéru použity kvalitní a spolehlivé materiály, které dlouhodobě odolávají těmto zatížením. Příprava podkladu je jedním z rozhodujících parametrů pro celé souvrství. Vždy podklad opatřete nátěrem SPEZIALHAFTGRUND, adhezním můstkem a penetrací v jednom. Řeďte ho podle savosti podkladu. Na tento zaschlý nátěr naneste v potřebné vrstvě nerezovým hladítkem výplňovou hmotu FÜLLSPACHTEL, určenou pro tloušťky 3 - 30 mm. U této výplňové hmoty nedochází ke zvýšenému vnitřnímu pnutí a nevytváří se smršťovací trhliny. Plochu nechte vyschnout a natřete fasádní barvou (nejlépe Silikonovou barvou KNAUF).

Tipy a rady

  • SPEZIALHAFTGRUND řeďte na silně savé podklady s vodou 1:4; nesavé podklady s vodou 1:2, vždy jeden díl penetrace a dva nebo čtyři díly vody.
  • Zaschnutí penetračního nátěru musí být dokonalé, nejlépe 12 hodin u savých podkladů.
  • SPEZIALHAFTGRUND lze použít i na dřevěné podklady, staré obklady a teracco, jedná se o profesionální penetrační a adhezní nátěr.
  • Pomocí výplňové hmoty FÜLLSPACHTEL lze provádět i drobné vysprávky děr na fasádě po hmoždinkách, opravy otlučených rohů, špalet a vstupů. Ke stejným účelům lze použít i v interiéru.
  • Pro vyspravení cihelného zdiva použijte MALTU PRO DROBNÉ OPRAVY, která je vhodná pro zednické práce, vysprávky zdiva a „plentování“ v tloušťkách 10 - 20 mm.

Máte více problémů najednou a potřebujete řešení?

Stáhnout kompletního PDF průvodce

Máte rádi slevy? Zajímají Vás zvýhodněné produkty KNAUF?

Prohlédnout zajímavé akce našich partnerů

Domů Pracovní postupy Opravy & renovace EXTERIÉR - Popraskaná omítka, trhliny v omítce a nerovnosti